Organizujemy szkolenia

– prowadzący pojazdy kolejowe w obrębie bocznicy kolejowej,
– rewident taboru,
– manewrowy,
– ustawiacz,
– kierownik pociągu towarowego,
– kierownik pociągu gospodarczego i roboczego,
– dyżurny ruchu,
– nastawniczy,
– zwrotniczy,
– dróżnik przejazdowy,
– toromistrz.

Kontakt

tel. 32 757 23 20,
e-mail: szkolenie@intechkop.com.pl