Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Techniczne „INTECHKOP” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 64
41-807 Zabrze

tel. 32 757 23 20
sekretariat@intechkop.com.pl

Inspektor Ochrony Danychsekretariat@intechkop.com.pl

NIP: 634-013-54-17
REGON: 003487942
Nr KRS: 0000126207  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł